ارتباط با ما

basiscore

اگر سوالی دارید یا مایلید به بیسیس کور بپیوندید و یا مایل به اضافه زبان جدید هستید، لطفا از فرم زیر استفاده کنید. ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهیم بود.

اهداف

رویای شما چیست؟ داشتن یک وبسایت کاربر محورکه همیشه در فهرست های برتر موتورهای جستجو قرار می گیرد؟

ما چه می کنیم ؟

به نظر می رسد که یک سیاست ماهیانه توسط شرکت های بزرگ جستجو وجود دارد به منظور محدود ساختن داده های ساخت یافته به زبان منحصر به فرد

پشتیبانی از تمامی زبان ها

هدف شما داشتن کاربران بومی است یا کاربران جهانی؟ هدف شما هر چه باشد، محدودیت زبان یک مانع در مقابل شما است .

واژگان

تقریبا تمام پروژه های معنایی فعلی روی کلمات کلیدی محدود که بالاترین کلمات کلیدی جستجو شده در موتورهای جستجو هستند متمرکز شده است.