หลายภาษา

(ฟังก์ชั่นตามกำหนดการรองรับภาษา 16 ภาษา)