نام
نوع
Fitnessgerät Teilebezeichnung textvalue
Marke textvalue
Modell-Nr textvalue
Farbgruppe textvalue
Farbe textvalue
Stoff textvalue
Überzogen textvalue
Oberflächenbeschichtung textvalue
wird bearbeitet textvalue
benutzt für textvalue
Toleranz textvalue
Lochgröße (mm) floatvalue
Abmessungen (mm) textvalue
Gewicht (gr) textvalue
Eigenschaften textvalue
Garantie textvalue
Garantiezeit textvalue,ntextvalue
Garantiebedingungen textvalue
Bescheinigung textvalue
Beschreibungen ntextvalue
Vorschaubild textvalue
Thumbnail 1 textvalue
Thumbnail 2 textvalue
Thumbnail 3 textvalue