همه اینجا به زبان Basis Core صحبت میکنند .

به اولین پایگاه داده چند زبانه خوش آمدید. با ما تماس بگیرید تا با نفوذترین کسب و کار را به دست آورید و با قویترین رقبای خود همگام باشید و ترافیک وب سایت خود را افزایش دهید

Basis Core چیست ؟

BasisCore راه حل جدیدی است که با مجموعه ای کامل از ابزارهای کارآمد، پاسخگوی نیازهای بسیاری از کاربران و مالکان کسب و کارهای آنلاین است. BasisCore یک زبان وب نویسی است. ابزاری کاملاً نوآورانه، ساده و کارآمد که قابلیت برآورده نمودن بسیاری از نیازهای طراحان وب را به تنهایی داراست. کافی ست برای فراخوانی داده از هریک از پایگاه‌های داده ی خود مانند SQL و MYSQL، یک روال ذخیره شده داشته باشید. تنها راه ارتباطی بین وب و میزبان BC و پایگاه داده‌ی شما همان روش ذخیره شده یا Stored Procedure خواهد بود. این روش باعث سهولت در اعمال قوانین امنیتی، یکپارچگی و جدا نمودن قطعی بخش طراحی از قسمت مدیریت داده می‌باشد.

بیشتر آشنا شوید

امکانات

نمونه ها

امکانات بیشتر

همکاران Basis Core

BasisCore راه حل جدیدی است که با مجموعه ای کامل از ابزارهای کارآمد، پاسخگوی نیازهای بسیاری از کاربران و مالکان کسب و کارهای آنلاین است. BasisCore یک زبان وب نویسی است. ابزاری کاملاً نوآورانه، ساده و کارآمد که قابلیت برآورده نمودن بسیاری از نیازهای طراحان وب را به تنهایی داراست. کافی ست برای فراخوانی داده از هریک از پایگاه‌های داده ی خود مانند SQL و MYSQL، یک روال ذخیره شده داشته باشید. تنها راه ارتباطی بین وب و میزبان BC و پایگاه داده‌ی شما همان روش ذخیره شده یا Stored Procedure خواهد بود. این روش باعث سهولت در اعمال قوانین امنیتی، یکپارچگی و جدا نمودن قطعی بخش طراحی از قسمت مدیریت داده می‌باشد.

Find Expent